Spojování betonářské výztuže systémem FLIMU

Tuto technologií jsme použli v našem projektu:Flimu:

Popis technologie

Princip technologie spočívá v tom, že se na konce prutů spojované výztuže, které není třeba nijak zvláštně upravovat nasune objímka, která se zafixuje, do ní se nasadí napojovaný prut a pomocí hydraulického lisu se objímka nalisuje na spojované pruty tak, že žebírka prutů se vlisují do měkčího materiálu objímky.

Spoj je určen pro statické i dynamické namáhání prutů. Systém je vhodný pro tahové i tlakové vložky. Pro statické zatížení přenese spoj stejné namáhání jako odpovídající pruty beze spoje.

Výhody použití:

Minimální rozteče spojovaných vložek a potřebný prostor pro hydraulický lis

Vytvoření FLIMU spojky

Sloupy

Stěny

Desky

Rámové rohy

Kruhová výztuž

Koncové kotvení

Rozměry prvků

Spojka

Redukční spojka

Koncové kotvení

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS