Ochrana betonářské výztuže proti korozi

Zpomalení nebo zastavení průniku škodlivých látek do krycí vrstvy

Zastavení nebo zpomalení průniku činitelů koroze – epoxidové nátěry

Princip 1; postup 1.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® Epx 982 používá povlak z teplem reagující organické pryskyřice s vysokou smáčivostí, která umožňuje impregnaci hluboko do povrchu betonu a tím utěsnění povrchových pórů.

Tato impregnace zabraňuje průniku většiny kapalin a plynů z vnějšího prostředí a tím prodlužuje inkubační dobu.

Zastavení nebo zpomalení průniku činitelů koroze – hydrofobní nátěry

Princip 2; postup 2.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® Fuge 500 zabraňuje pronikání vody stékající po svislých plochách betonu. Pvrch betonu se impregnuje hydrofobizačním nátěrem, který vytváří na povrchu vodu odpuzující barieru. Nátěr je zcela transparentní. Foreva® Fuge 500 respektuje původní barvy a architektonické formy betonových a kamenných povrchů.

Tato impregnace významně snižuje pronikání kapalin z vnějšího prostředí a tím prodlužuje inkubační dobu.

Zastavení nebo zpomalení průniku činitelů koroze – mikroporezní pružný nátěr

Princip 2; postup 2.2 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® Relastic 310 zabraňuje pronikání vody v kapalné formě. Spočívá v aplikaci tenkého povlaku, který, díky své mikroporézní struktuře, umožňuje konstrukci “dýchat” a tím zabraňuje vzniku puchýřků, způsobených změnami teploty na povrchu konstrukce. Dodává se v šedé barvě betonu a dává konstrukci sjednocenou barvu povrchu, čímž zakrývá stopy po opravách. Pružnost nátěru Foreva® Relastic 310 zaručuje kromě toho ochranu proti pronikání vody, neboť umožňuje překlenutí aktivních trhlin v podkladu a kompenzaci jejich pohybu.

Tato impregnace povrchu umožňuje ochranu proti pronikání vlhkosti do povrchu betonu a tím prodlužuje inkubační dobu.

Ochrana krycí vrstvy betonu

Realkalizace zkarbonatovaného betonu

Princip 7; postup 7.3 a 7.4 dle ČSN EN 1504

Systémy Foreva® PH+ Régébéton a Foreva® PH+ Floc jsou krátkodobá elektrochemická ošetření, která využívají externí anody umístěné v kontaktním povlaku na povrchu betonu. Tyx umožňují realkalizaci karbonatovaného betonu v okolí povrchu betonářské výztuže.

Tyto elektrochemické sanační zásahy umožňují zvýšit hodnotu pH v okolí výztuže a tím obnovit ochranné prostředí kolem betonářské výztuže.

Extrakce chloridů z kontaminovaného betonu 7 – 7.5

Princip 7; postup 7.5 dle ČSN EN 1504

Systémy Foreva® Cl- Régébéton a Foreva® Cl- Floc jsou krátkodobá elektrochemická ošetření, která využívají externí anody umístěné v kontaktním povlaku na povrchu betonu. Umožňují extrakci volných chloridových iontů a dalších škodlivých látek v aniontové podobě z krycí vrstvy betonu.

Tato elektrochemická ošetření mohou být použita k obnově ochranného prostředí v okolí betonářské výztuže.

Elektrochemická ochrana betonu

Impregnace betonu inhibitorem koroze 9 – 9.1 11 – 11.3

Principy 9 a 11; postupy 9.1 a 11.3

Systém Foreva® Inhib 400 využívá zcela bezbarvý inhibitor koroze, který po nástřiku na povrch betonu zabraňuje anodické korozní reakci na povrchu oceli. Molekuly pronikají difúzí póry betonu až k výztuže a ulpívají na jejím povrchu, na kterém vytvářejí ochranný plášť.

Tento nástřik poskytuje účinnou ochranu výztuže, která se nachází v karbonatovaném betonu, nebo jej může být použito jako prevence proti vytvoření indukční anody na výztuži v blízkosti provedené opravy.

Galvanická ochrana betonu napadeného chloridy – povrchová anoda

Princip 10; postup 10.1

Systém Foreva® GP Zinc je systém galvanické ochrany , který pracuje na principu anody aplikované jako nástřik zinkem za horka na povrch betonu.

Velká účinná pracovní plocha anody umožňuje rovnoměrné rozdělení homogenních galvanickcých proudů. Toto řešení je obzvláště vhodné pro konstrukce se středním stupňem vyztužení ve venkovním prostředí. Tato technologie poskytuje obzvláště širokou škálu možností a nepoškozuje konstrukce nadměrným vrtáním nebo zatěžováním.

Systém ochrany je navrhován případ od případu v závislosti na konkrétním stupni vyztužení a životnosti požadované projektem.

Galvanická ochrana betonu napadeného chloridy – diskrétní anody

Princip 10; postup 10.4 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® GP Guard+ je systém galvanické ochrany, který pracuje na principu diskrétních galvanizačních anod uspořádaných ve skupině a vsunutých do vrtů vytvořených v povrchu betonu v blízkosti výztuže.

Tyto anody distribuují proudy s nízkou intenzitou a používají se pro konstrukce se středním stupňem vyztužení nebo vystavené nízkému koroznímu zatížení. Tento systém je vhodný zejména do oblastí vystavených vlhkosti.

Systém ochrany je navrhován případ od případu v závislosti na konkrétním stupni vyztužení a životnosti požadované projektem.

Katodická ochrana – povrchová anoda

Princip 10; postup 10.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® CP Mesh je systém katodické ochrany, který využívá stabilizované titanové mříže zakryté vrstvou 2 – 3 cm stříkaného betonu. Anody distribuují do povrchu stálé ochranné proudy o vysoké hustotě. Systém je vhodný jak pro konstrukce značně kontaminované chloridy tak i pro karbonatované konstrukce a je určen pro ošetření těžce kontaminovaných konstrukcí.

Katodická ochrana – lineární anody

Princip 10; postup 10.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® CP Ribbon je systém katodické ochrany, který využívá stabilizované titanové anodické pásky uložené na povrchu betonu v drážkách v blízkosti výztuže. Tyto anody jsou velmi vhodné pro složité tvary povrchu konstrukce a umožňují nastavení distribuce proudu zmenšením jejich rozteče.

Systém Foreva® CP Ribbon může být použit k ochraně nových konstrukcí katodickou prevencí tak, že anody se rozmístí do armokoše ještě před betonáží.

Katodická ochrana – diskretní anody

Princip 10; postup 10.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® CP Tube je systém katodické ochrany, který využívá diskrétních anod ze stabilizovaného titanu uspořádaných ve skupině a vsunutých do vrtů vytvořených v povrchu betonu v blízkosti výztuže.

Může být využíván pro ošetření částí konstrukce s vysokým stupňem vyztužení a k ochraně výztuže umístěné ve větších hloubkách pod povrchem.

Elektrochemická ochrana betonu

Katodická ochrana – vodivý nátěr

Princip 10; postup 10.1 dle ČSN EN 1504

Systém Foreva® CP Coat je systém katodické ochrany, který využívá elektricky vodivého nátěru jakožto anody. Tato metoda je velmi vhodná pro členité povrchy a vyžaduje ochranné proudy s nízkou intenzitou.

Anody mají omezenou životnost, díky jejich složení nabízejí účinnou ochranu na více než 10 let pokud jsou řádně monitorovány.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS