Hrncová mostní ložiska TETRON CD

Hrncová ložiska Tetron CD® jsou vyvíjena společností Freyssinet od roku 1960. Jsou navržena tak, aby umožnila nebo naopak blokovala posuny mezi dvěma konstrukcemi a přenášela vzniklé reakce. Ložiska zcela splňují všechny aktuální mezinárodní normy.

Hrncová ložiska Tetron CD® navržená podle normy EN 1337 disponují evropským certifikátem CE (č.1777-CPD-0703). Tento EC certifikát potvrzuje, že všechna ustanovení, týkající se prokazování shody a ustanovení, uvedená v příloze ZA evropské normy EN 1337–5,byla dodržena, a že hrncová ložiska Tetron CD® splňují všechny předepsané požadavky.

Rozsah použití

Pozemní a inženýrské stavby.

Typy

Pevná ložiska, jednosměrně posuvná ložiska a všesměrně posuvná ložiska.

Těsnění:

Pro ložiska Tetron CD® se používají tři typy těsnění:

Pevné hrncové ložisko TETRON CD® / FX

Všesměrně posuvné hrncové ložisko TETRON CD®/ GL

Jednosměrně posuvné hrncové ložisko TETRON CD®/ GG

Postup osazení ložiska

Uložení ložiska na podpěru, usazení a nastavení ložiska

Podlití ložiska, bednění, výztuž a betonáž nosné konstrukce

Uvolnění dočasné fixace ložiska

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS