PPP D4 SKALKA-KRAŠOVICE, úsek 6, SO 203-Kalotová ložiska

Kalotové ložisko – Freyssinet Výroba a dodání kalotových ložisek Freyssinet na projekt PPP D4, úsek 6, SO 203.

Generální dodavatel: EUROVIA CS, a.s. , společný člen skupiny VINCI Construction CS.

Pro betonový předpínaný most na silnici III/12110 přes D4 o jednom poli a rozpětí 34 m, jsme dodávali 4 ks kalotových ložisek Freyssinet. Ložiska s maximální svislou silou (ULS) 6 MN a celkovým posunem 100 mm. Použily se všechny typy ložisek, tedy všesměrné, jednosměrné i pevné ložisko. Výroba ložisek proběhla v FPC-Freyssinet v Itálii u Milána.

Termín výroby: 12/2022 – 03/2023

Konkrétní typy použitých ložisek na této stavbě:

1× TETRON SB GG 4360–610.120 (jednosměrné)

2× TETRON SB GL 5970.120.20 (všesměrné)

1× TETRON SB FX 4780–940 (pevné)

Kalotová ložiska použitá na tomto mostě

Štítek s informacemi o ložisku (nahoře), měrka posunu (dole)

Pohled na vodící lišty jednosměrného ložiska. Červené přišroubované prvky zajišťují dočasnou blokaci posunu, po osazení se musí odmontovat.

Most (SO 203) na kterém se osadila naše ložiska

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS