Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice V Pardubicích proběhla rekonstrukce silničního mostu (březen 2021-duben 2022) nadjezd Kyjevská. Přemosťuje komunikaci přes elektrifikovaný železniční koridor, silnici I třídy a tři městské komunikace.

Znovu zprovozněn 15.4.2022

Na tomto složitém projektu jsme využili všechny naše technologie.

Naše smluvní činnost pro GD: Silnice Group a.s. a Společnost T.A.Q: Zvednutí (hydroservis) stávajících KA nosníků, reinjektáž kabelových kanálků, dodání a osazení mostních ložisek a mostních závěrů, bednění a betonáž 6 ks nových pilířů, skruže a bednění 2 nových mostovek vč. podélného předpětí (35t), betonáž, sanační práce vč. použití inhibitorů z důvodu vyšší koncentrace chloridů v ponechávaných stativech pilířů.

vlevo-hydraulický dutý lis, vpravo-hydraulický jednočinný lis Hydroservis-Pomocí upravené lehké ocelové konstrukce (sloupky pižmo a systém vahadla) se postupně zvedalo na tyčích, všech 14 stávajících a ponechávaných polí (délka cca 15 m), každé o hmotnosti cca 200 t. Použilo se 6ks (60t) = kapacita 360t, dutých hydraulických lisů (3 na každé straně) z důvodu odbourání původních ložisek a osazení nových. Pro atypická pole např. nad tratí se použil, v noční výluce 5 hod, neoblíbený zdvih zespoda, pomocí jednočinných 200 t lisů a masivního trubkového (cca Ø1m) podpěrného systému POLO. Speciální výzvou bylo dočasné podepření a zdvih stávající ponechávané mostovky pro možnost odbourání starého a výstavbu nového pilíře pod touto mostovkou.

elastomerová ložiska Ložiska-Přestože původní plán byl na 50 % repasi starých ocelových tangenciálních ložisek nakonec se podařilo u investora prosadit komplet osazení nových elastomerových ložisek na ponechávaných pilířích. Pro pole s velkým podélným sklonem nad 3 % se navíc použila speciální přídržná ocelová ložiska (18ks). Na nových konstrukcích jsou osazena nová ložiska hrncová (32ks).

Podélné předpětí-Nosná konstrukce je podélně předepnuta 19 lanovými předpínacími kabely systémem Freyssinet.

Sanační práce-Plochy všech ŽB konstrukcí byly otryskány a odbourány o nesoudržné části. Výztuž vybroušena do zdravého stavu a ošetřena protikorozním nátěrem. Na dříky a stativa pilířů provedena kotvená výztuž z čedičových vláken se stříkanou reprofilací. Ostatní pohledové plochy reprofilovány sanační maltou se sjednocujícím ochranným nátěrem (BIS systém).

ANP spojky + závitové tyče Spojení betonářské výztuže-ANP Spojky: Pro budoucí snadné rozšíření vykonzolováním betonové desky jižního předpolí jsou použity šroubové ANP spojky průměru 32 a 16mm á 150 (200mm). Toto plnohodnotné budoucí statické spojení nabízí i nadstandardní únavové pevnosti (viz. požadavky projektanta)

Podélná předpínací výztuž

Betonáž nové nosné konstrukce

Kotvené dovyztužení sanačních vrstev na podpěrách

Zvednuté stávající pole nosné konstrukce pomocí hydraulických lisů

Systém vahadla

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS