Mostní závěry Freyssinet získaly certifikaci pro životnost na 50 let (dle ZTKP)

V nedávném testování (2021) se nám podařilo získat certifikaci pro mostní závěry Freyssinet dvou typů: Freyssimod LW (lamelový či modulární) a CIPEC WP (prstový) na životnost 50 let. resp. neomezenou.

Testování proběhlo v souladu s „aktuálními požadavky evropské unie, a tedy dle: EAD (European Assessment Documents) a to především:

Tyto EAD jsou v platnosti od zveřejnění ve věstníku EU (OJEU) -tedy od 28.10.2020

Tyto EAD nahrazují tedy již neplatný ETAG 032.

Zatěžování probíhalo dle únavového schématu FLM1EJ na úroveň 3,8 milionu zatěžovacích cyklů.

Vzhledem k vyhovujícím závěrům z testování, naše mostní závěry splňují „aktuální a téměř pravidelný“ požadavek v ZTKP (Zvláštní technické kvalitativní podmínky) jednotlivých staveb na kategorii životnosti 4, to je 50 let, také ve variantě se sníženou hlučností (SH).

Mostní závěr CIPEC WP:

Patří do kategorie hřebenových závěrů, skládá se ze dvou samostatných prvků s paralelními zuby uložených proti sobě. Mohou být upraveny přesně podle směru dilatačního posunu mostní konstrukce kolmo nebo šikmo. Hřebenový závěr zajišťuje vysoký uživatelský komfort a nehlučný provoz. Rozsah pohybů od 60 do 1500 mm v závislosti na typu.

Mostní závěr Freyssimod LW:

Patří do skupiny lamelových závěrů, skládá se ze speciálních ocelových lamel, mezi které jsou vkládány elastomerové prvky. Je dokonale vodotěsný, není třeba systém odvodnění. Mohou být přizpůsobeny kolmému nebo šikmému směru pohybu nosné konstrukce. Rozsah pohybů muže být od 80 do 960 mm, lze navrhnout i pro větší rozsah.

Certifikáty:

LW80, LW200 (50let) LW160-LW960 (50let) CIPEC WP (50let)

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS