Projekt podpořený z dotačních prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Společnost Freyssinet CS, a.s. ukončila ke dni 14.1.2012 realizaci projektu „Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschop­nosti zaměstnanců SM7, a.s.“. Jednalo se o projekt o celkovém rozpočtu cca 2,8 mil. Kč, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Předmětem projektu byla realizace komplexu vzdělávacích aktivit, které přispěly ke zvýšení schopností zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce a manažerské dovednosti, ale také tvrdých dovedností, tj. počítačové kurzy a jazykové kurzy. Vybraní zaměstnanci prohloubili své znalosti a schopnosti v odborných oblastech jakými je příprava a vedení staveb. Celkem bylo při realizaci projektu úspěšně proškoleno skoro 40% zaměstnanců společnosti.
Účastnící vzdělávání si zvýšili svou kvalifikaci, naučili se efektivněji spolupracovat, dokážou flexibilněji reagovat na změny ve firmě, prohloubili své odborné znalosti a zvýšili tak nejen svůj potenciál ale také konkurenceschopnost celé společnosti.
V rámci projektu byly vytvořeny inovované produkty vzdělávání, které společnost bude moci v budoucnu využívat k dalšímu rozvoji svých zaměstnanců.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35­.00373

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS