SMP CZ

SMP CZ Společnost SMP CZ je známá především jako tradiční dodavatel mostních a inženýrských konstrukcí.

Vznik společnosti se datuje do 1. ledna 1953, kdy byl u n. p. Stavby silnic a železnic Praha zřízen Speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu. Po reorganizaci podniku se jako závod 2 n.p. Stavby silnic a železnic podílel na významných komunikačních stavbách a rozvoji mostních technologií.

K osamostatnění pod novým názvem Stavby mostů Praha došlo k 1. 4. 1990 a od 5. 5. 1992 je podnik akciovou společností. První rok nového tisíciletí byl i rokem změny názvu akciové společnosti Stavby mostů Praha na SMP CONSTRUCTION, a.s. Změna názvu nebyla pouze formální, souvisela s rozšířením nabídky stavebních činností, realizovaných společností. Dnem 1. 8. 2005 byla v rámci squeeze-out (získání 100 % vlastnictví mateřskou společností VINCI) zrušena firma SMP CONSTRUCTION, a.s. a její majetek převzala firma SMP CZ,a.s. V současné době patří společnost podle statistických údajů mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR.

Jediným akcionářem SMP CZ, a. s. je skupina VINCI divize Construction.

Již řadu let však není pouze společností monotematicky zaměřenou na stavby a opravy mostů a inženýrských konstrukcí, ale realizuje i náročná vodohospodářská díla (např. rekonstrukci úpravny vody v Hradišti – bez přerušení provozu), podzemní stavby (např. železobetonové konstrukce v tunelu Blanka), energetické stavby (např. kompletní obnova elektrárny v Tušimicích) nebo ekologické projekty (např. sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách).

Další informace získáte na stránkách www.smp.cz

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS